מדיניות ביטול הרשמה או הפסקת קורס

הודעה על ביטול הרשמה לקורס עד שלושה שבועות טרם פתיחתו, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף בדמי ההרשמה ( 100 ₪)

כל ביטול בתקופה של שבועיים טרם פתיחת הקורס שבוע למועד התחלת הקורס, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף ב-50% מעלות הקורס.

כל ביטול בתקופה של שבוע טרם פתיחת הקורס עד למועד התחלת הקורס, מכל סיבה שהיא, יחויב המשתתף בשכ"ל מלא אלא אם כן ימצא משתתף חלופי במקומו. לאחר פתיחת הקורס לא יוחזר שכ"ל.

דמי הרשמה לקורס אינם מוחזרים במקרה של ביטול השתתפות, אלא אם הסיבה היא אי פתיחה של הקורס משיקולי מארגנים אז יוחזרו דמי הרשמה באופן מלא

לפרטים ניתן לפנות למרכזי הקורס:

גמרמן יוליה 050-8127470

ריטה בינדר 054-4238943

סל קניות
דילוג לתוכן